ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าเราจะไม่สับสนระหว่างคำว่าการสอนวินัยกับการลงโทษ แต่คำว่าการสอนวินัยก็ยังให้ความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยาก น่ารำคาญ และไม่จำเป็น เรามีความบาปและความขี้เกียจอยู่ในตัว ซึ่งทำให้เราไม่อยากอยู่ในขอบเขตหรือวินัย แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ดี แต่เราก็รู้สึกว่ามันขัดกับสิ่งที่เราอยากทำ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงตีสอนเราด้วยความรักเพื่ออวยพรเรา เป็นสัญลักษณ์แห่งความพอพรทัยของพระองค์ ทำไมน่ะหรือครับ เพราะพระองค์ไม่ต้องการให้เราอยู่เฉยๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีแรงผลักดันหรือแรงบันดาลใจใดๆ พระองค์อยากให้เราเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้น คือพระเยซูไงล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าไม่ชอบกฎหรือวินัยต่างๆมากนัก แต่พระบิดาเจ้าข้า ลึกๆแล้วข้าพระองค์ก็รู้ว่าวินัยของพระองค์มีเพื่อผลดีต่อข้าพระองค์และเพื่อการรับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณของข้าพระองค์เอง ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รู้จักและใช้สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตเพื่อให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น