ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคืน ตอนรดน้ำสนามหญ้าท่ามกลางความมืด และสะดุดไปมา ผมก็ดีใจมากที่เจอไฟฉาย จะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับการเจออะไรต่อมิอะไร ในพุ่มไม้ตอนเอื้อมไปเปิดปิดก๊อกน้ำ จริงๆแล้วผมรู้สึกชื่นชมยินดีมากกว่านั้นอีกหลายร้อยเท่า เมื่อได้เจอกับพระเยซู ผู้ส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของผมในค่ำคืนที่มืดมิด ส่องสว่างให้กับอนาคตของผมเมื่อพระองค์กลับมาในสง่าราศี ส่องสว่างให้กับทางเดินของผมด้วยพระคำแห่งความจริงของพระองค์ และส่องสว่างให้กับความหวังของผมในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ ที่เตือนให้ระลึกถึงชัยชนะเหนือความตายของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

After stumbling around in the dark watering my yard last night, I was overjoyed to find a flashlight so I wouldn't meet any unexpected "critters" as I reached into the shrubbery to turn my faucet on and off. My joy, however, is far greater at finding Jesus, who illuminates my heart on my darkest nights, illuminates my future with his coming glory, illuminates my path with his words of truth, and illuminates my hope with the dawning of each Sunday, my weekly reminder of his triumph over the grave.

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รักยิ่ง ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์อย่างไรถึงจะเพียงพอต่อแสงสว่างในชีวิตของข้าพเจ้า พระเยซูจะเป็นแสงสว่างให้กับทางของข้าพเจ้า จนกว่าใบหน้าของข้าพเจ้าจะสะท้อนแสงแห่งพระสิริของพระองค์ ขอบคุณในพระนามพระเยซู แสงสว่างแห่งโลกนี้ ที่ข้าพเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณ อาเมน

My Prayer...

Father, dear precious and holy God, how can I ever thank you enough for the light of my life? Until my face reflects the light of your glory, Jesus will light my way. Thank you. In the name of Jesus, the Light of the world, I praise and thank you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 8:12

ความคิดเห็น