ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคืน ตอนรดน้ำสนามหญ้าท่ามกลางความมืด และสะดุดไปมา ผมก็ดีใจมากที่เจอไฟฉาย จะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับการเจออะไรต่อมิอะไร ในพุ่มไม้ตอนเอื้อมไปเปิดปิดก๊อกน้ำ จริงๆแล้วผมรู้สึกชื่นชมยินดีมากกว่านั้นอีกหลายร้อยเท่า เมื่อได้เจอกับพระเยซู ผู้ส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของผมในค่ำคืนที่มืดมิด ส่องสว่างให้กับอนาคตของผมเมื่อพระองค์กลับมาในสง่าราศี ส่องสว่างให้กับทางเดินของผมด้วยพระคำแห่งความจริงของพระองค์ และส่องสว่างให้กับความหวังของผมในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ ที่เตือนให้ระลึกถึงชัยชนะเหนือความตายของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รักยิ่ง ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์อย่างไรถึงจะเพียงพอต่อแสงสว่างในชีวิตของข้าพเจ้า พระเยซูจะเป็นแสงสว่างให้กับทางของข้าพเจ้า จนกว่าใบหน้าของข้าพเจ้าจะสะท้อนแสงแห่งพระสิริของพระองค์ ขอบคุณในพระนามพระเยซู แสงสว่างแห่งโลกนี้ ที่ข้าพเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น