ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้เขียนหนังสือสดุดีเตือนว่าพระเจ้าทรงสร้างเราได้อย่างน่าเกรงขามและน่าทึ่ง และพระเจ้ามีแผนงานบางอย่างที่แน่นอนสำหรับให้เราทำในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ เราสะท้อนให้เห็นถึงฝีพระหัตถ์และการทรงสร้างของพระองค์ เมื่อเราตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ และไม่ตามอย่างคนในโลกนี้

คำอธิษฐาน

เจ้านาย ขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์ให้ตระหนักรู้ถึงโอกาสและน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะอยู่เพื่อพระองค์โดยไม่ต้องมีข้อจำกัด ข้าพระองค์ขอความกล้าหาญที่จะไม่อายในการแบ่งปันความเชื่อของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานสำหรับความอดทน เมื่อข้าพระองค์รอคนตอบสนอง ข้าพระองค์อธิษฐานสำหรับการปกป้องผู้ที่ใกล้จะมาถึงพระคริสต์ ข้าพระองค์ไม่ได้เพียงแค่อธิษฐานสำหรับข้าพระองค์เอง แต่สำหรับแผ่นดินของพระองค์จะสำแดงในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น