ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ให้และใจกว้าง พระองค์ปรารถนาให้ลูกๆ ของพระองค์เป็นเหมือนพระองค์ในพระคุณนี้ หน้าที่ของเราบนโลกไม่ได้เป็นคนที่เก็บสะสมพระพร การให้อภัย ความมั่งคั่งและโอกาสไว้กับตัวนะครับ ไม่ใช่นะครับ การทำตามพระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ของเราคือ เราจะเป็นคนส่งต่อพระพร การให้อภัย ความมั่งคั่งและโอกาส เมื่อเราใจกว้างแบบพระเจ้า เราเชื่อมั่นว่าพระองค์จะอวยพรเราและให้เราสดชื่นในทางที่จะดึงเราให้เป็นแบบพระองค์มากขึ้น และมีความสามารถเพื่อช่วยคนอื่นๆ ในอนาคตมากขึ้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผุ้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับทุกตัวอย่างที่ดีแห่งความใจกว้างที่มีในชีวิตของข้าพระองค์ ไม่ว่าจะรวยหรือจน คนส่งต่อความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหล่านี้ได้สอนข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์ก็สามารถเป็นเหมือนพระองค์ได้มากขึ้นเช่นกัน ขอทรงอวยพระพรให้ใจของข้าพระองค์ให้มีความไว้วางใจและความเชื่อ ในการที่ข้าพระองค์จะใจกว้างต่อคนอื่นทั้งในความเมตตา การให้อภัย การเงิน การให้กำลังใจและเวลา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น