ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ ยิ่งใหญ่ ยอดเยี่ยม และพระองค์ก็ยังเชิญให้เราเรียกพระองค์ว่า "อับบา พ่อ" คำว่า "อับบา" เป็นความที่ใช้กับคนที่เป็นที่รัก ที่รู้จักคุ้นเคย ที่พึ่งพาได้ เด็กเล็กๆ ชาวยิวใช้คำนี้เรียกพ่อของพวกเขา พระเจ้าให้ของขวัญเราอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นความรัก การปกป้อง ความเมตตา และความห่วงใยอย่างมากมายผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้ไว้กับเรา อับบา คุณพ่อที่น่ารัก พระเจ้าของผม องค์เจ้าชีวิต ผู้ทรงครอบครองทั้งกองทัพฟ้าสวรรค์ และผู้สร้างจักรวาลก็คือพ่อของผม

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงอยู่ใกล้ๆแม้ว่าจะทรงยิ่งใหญ่เกรียงไกร ทรงบริสุทธิ์มากแต่เราก็สามารถเข้าไปหาพระองค์ได้ ทรงลึกล้ำมากแต่เราวางใจในพระองค์ ขอบพระคุณองค์พระบิดา สำหรับที่ให้ข้าพระองค์เข้ามาหาพระองค์เหมือนกับเป็นลูกที่รักของพระองค์ อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูและอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น