ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเด็กทารกเริ่มหัดพูด คำแรกๆที่เด็กร้องเรียกหาพ่อคือคำว่า"อับบา" พระเยซูก็ใช้ และพระวิญญาณก็ทำให้เราสามารถเรียกพระเจ้าว่า "อับบา"ด้วย เป็นเสียงที่สื่อถึงความคุ้นชิน วางใจ อ่อนโยน พึ่งพา และใกล้ชิด พระวิญญาณทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราไม่ต้องหวาดกลัวพระเจ้า แต่เราสามารถเข้าหาและสนิทสนมกับพระเจ้าได้ในฐานะพ่อที่รักและห่วงใยเรา ผู้ที่ใส่ใจในเราเสมอและอยากที่จะอวยพรเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่อับบาพระบิดา พระองค์ช่างสง่างามและยิ่งใหญ่ การกระทำของพระองค์ช่างยอดเยี่ยม ข้าแต่พระยาห์เวห์ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นหาที่เปรียบไม่ได้ ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระคุณของพระองค์นั้นช่างสุดแสนวิเศษ ขอบคุณพระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ที่ยอมให้ข้าพเจ้าเข้าใกล้ชิดกับพระองค์ผู้เป็นอับบาพ่อที่ไม่เคยห่างไปไหน โปรดให้ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิดอธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น