ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ใช่ครับ แม้ว่าเราจะเห็นเวลาที่พระองค์ไม่พอใจและโกรธความอธรรมและการดื้อด้านของคนของพระองค์ แต่เราจำได้อย่างแม่นยำเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นชัดเจนมากและเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลายร้อยปีที่พระองค์นำชาวอิสราเอล พระเจ้าได้แสดงให้เราเห็นใจของพระองค์ พระเจ้าแสดงให้ชาวนีนะเวห์เห็นแม้โยนาห์จะไม่เห็นด้วย พระเจ้าเปิดเผยหัวใจของพระองค์ในความเมตตาของพระเยซูที่มีต่อผู้คน พระเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความรักของพระองค์ต่อคุณและผม โดยการเรียกเรา ที่เป็นคนบาป ให้ไปหาพระองค์และทรงนำเราให้รอด พระองค์จะไม่ปล่อยให้เราอยู่แบบไม่เปลี่ยนแปลงและพอใจกับความบาปของเรา ใช่แล้วครับ พระองค์เรียกเราให้กลับใจใหม่ แต่ความเป็นจริงที่พระเจ้าผู้ปกครองสวรรค์และโลก หยุดและเชิญเราให้เข้าใกล้พระองค์ และให้เรามีโอกาสรู้จักพระคุณของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่เกือบจะดีเกินจริง พระเจ้าองค์เดียวกันนี้ก็เรียกให้เราแบ่งปันความเมตตาเดียวกันนี้ให้กับคนอื่นๆ

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ที่ทรงอ่อนโยนและเปี่ยมไปด้วยอำนาจ ที่ทรงให้อภัยและทรงชอบธรรม และทรงเปี่ยมไปด้วยเมตตาและความบริสุทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์เติบโตขึ้นในลักษณะนิสัยเหล่านี้ ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะเป็นคนเห็นแก่ตัว แต่เป็นคนชอบธรรม ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะเป็นคนพาล แต่เป็นคนที่เข้มแข็งที่มีความเห็นอกเห็นใจ ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะเป็นพวกมือถือสากปากถือศีล แต่อยากเป็นคนจริงใจและมีความเมตตา ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และทรงสอนข้าพระองค์อย่างอ่อนโยนในเรื่องเหล่านั้นที่ข้าพระองค์ต้องเติบโตและเปลี่ยนแปลง ขอให้คนอื่นๆ เห็นพระองค์ในตัวของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น