ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ชีวิตเป็นเรื่องยากลำบาก ใครที่บอกแตกต่างไปจากนี้ แสดงว่าเขากำลังจะขายอะไรบางอย่างให้แก่คุณ" ประโยคนี้มาจากภาพยนตร์เรื่อง "The Princess Bride" ซึ่งเป็นคำคมที่กล่าวไว้ถูกต้องแล้ว แต่มันจะไม่ถูกต้องเสมอไป วันที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้า ดีกว่าสิ่งใดๆ ที่เราจะสามารถจินตนาการได้ "โอ นั่นคือสง่าราศีสำหรับข้าพระองค์ เมื่อพระคุณของพระองค์มาถึง ข้าพระองค์จะมองไปยังพระพักตร์ของพระองค์ นั่นคือพระสิริอันเป็นสง่าราศี"

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดให้ความกล้าและวิสัยทัศน์แก่ข้าพระองค์ในการเตรียมตัวสำหรับที่จะรู้จักพระคุณที่พระองค์เตรียมไว้รออย่างถ้วนทั่ว และให้ข้าพระองค์เชื่อมากขึ้นว่าพระองค์จะนำข้าพระองค์กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์และเข้าสู่สง่าราศีของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น