ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลรู้ซึ้งดีถึงความทุกข์ยาก อ่านความทุกข์ยากต่างๆที่เขาต้องเจอได้ใน 2 โครินธ์ 11:22-33 เมื่อเปรียบเทียบความทุกข์ยากที่เราเจอกับที่เปาโลเจอ ของเรามันจืดชืดไปเลย อย่างไรก็ตาม เปาโลสามารถพูดได้อย่างมั่นอกมั่นใจว่าสง่าราศีที่เขาจะมีร่วมกับพระคริสต์นั้น มันจะเป็นสิ่งที่สุดยอดมาก เต็มไปด้วยพระพร (โคโลสี 3:1-4) เมื่อเปรียบกับความทุกข์ยากที่เขาต้องเจอแล้วก็ไม่หนักหนาอะไรเลย สง่าราศีนั้นจะเป็นของเราด้วย นี่ไม่ใช่ข่าวดีหรอกหรือครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ พระองค์นั้นสุดยอด เต็มไปด้วยสง่าราศี และสง่างามยิ่งนัก ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ที่ยอมลงมาเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้าผ่านทางพระคุณของพระองค์ ข้าแต่พระบิดา ส่วนใหญ่แล้วความเชื่อของข้าพเจ้าก็มั่นคงดีและมีความหวังเกี่ยวกับอนาคต แต่บางครั้ง เมื่อเจอกับวิกฤษในชีวิต ก็อดไม่ได้ที่ความเชื่อจะสั่นคลอนไปบ้าง ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญอดทนที่จะเผชิญกับวิกฤษต่างๆเหล่านั้น โดยรู้ว่าวิกฤษพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเปรียบกับสง่าราศีที่จะได้รับตอนพระเยซูเสด็จกลับมา อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น