ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเราถึงกลัวเรื่องการกลับใจเสียใหม่ การกลับใจคือการหันจิตใจและการกระทำให้ทำตามใจพระเจ้า และพระเจ้าจะให้ความสดใหม่กับเรา พระเจ้าไม่เพียงแต่จะรับเราด้วยความรักเท่านั้นตอนเรากลับใจ พระองค์ยังจะไถ่เราและสร้างเราขึ้นใหม่ด้วย แต่การกลับใจเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเรา เราติดอยู่กับนิสัยเดิมๆที่แย่ๆและพ่ายแพ้ต่อกิเลศ และเราก็ยังหลงเชื่อคำโกหกของซาตาน เลยไม่ยอมปล่อยให้พระวิญญาณทำงานในตัวเรา ดังนั้น ทำไมเราไม่ชำระตัวเองและสารภาพบาป แล้วมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าจริงๆละ ถ้าเรายอม เราก็จะได้พบกับสิ่งที่จะนำความสดใหม่มาให้กับชีวิตเราอย่างแท้จริง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่า ทำไมข้าพเจ้าถึงได้ดื้อรั้นไม่ยอมทิ้งความบาปที่ข้าพเจ้ารักใคร่เป็นพิเศษนั้น ใจหนึ่งก็อยากที่จะเป็นอิสระจากสิ่งที่ทำให้สะดุดเหล่านี้ แต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากที่จะหยุด ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ ที่จะหันข้าพเจ้ากลับมาหาพระองค์อย่างแท้จริง โปรดส่งการเยียวยารักษา การชำระล้าง และพลังแห่งความสดใหม่ ผ่านมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่จะช่วยเหลือข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะหันชีวิตกลับมาหาพระองค์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น