ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้เป็นทั้งข้อความที่เตือนถึงความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และเตือนว่าเราต้องแบ่งปันความเมตตานั้นกับผู้อื่น ชีวิตเป็นเหมือนของขวัญล้ำค่า เป็นเรื่องน่าอายที่ถ้าหากคนที่เรารู้จักและรักไม่ได้พบกับชีวิต พระเจ้ายอมให้ชีวิตของพระบุตรของพระองค์ เพื่อว่าเมื่อเราพบพระเยซู เราก็สามารถมีส่วนร่วมในชีวิตของพระองค์ได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งประชาชาติทั้งหลาย ขอทรงฟื้นใจคนของพระองค์ในการที่จะแบ่งปันความเมตตาของพระองค์ไปยังทุกภาษา ทุกชนเผ่า ทุกประเทศ และทุกคน ขอทรงช่วยเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อที่เราจะพูดข่าวดีเรื่องพระเยซูด้วยความกล้าหาญ และด้วยความเคารพต่อผู้ที่ไม่รู้จักพระเยซู ขอทรงใช้เราที่จะช่วยให้คนอื่นๆ เข้ามามีชีวิตในพระบุตร! อธิษฐานผ่านพระนามของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น