ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่แน่ใจว่าเรากลัวเกี่ยวกับการกลับใจทำไม (การเปลี่ยนแปลงหัวใจและให้ชีวิตของเรากับพระเจ้า) พระเจ้าไม่เพียงแต่จะรับเราเท่านั้น พระองค์ยังจะไถ่เราและสร้างเราขึ้นใหม่ แต่การกลับใจมักจะเป็นเรื่องยากที่เราจะทำ เราติดอยู่กับพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบเดิมๆ เราเชื่อในคำโกหกของซาตาน เราใช้ความคิดที่ดูถูกตัวเองเหนือการทำงานของพระวิญญาณในตัวเราเอง ดังนั้นให้เรารับการชำระและสารภาพบาปของเราอย่างแท้จริงและให้ชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าล่ะครับ? ถ้าเราทำแบบนั้น เราจะได้พบกับความสดชื่นอย่างแท้จริง!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์ไม่แน่ใจว่าทำไมข้าพระองค์จึงยึดติดในบาปของข้าพระองค์ ส่วนหนึ่งของข้าพระองค์ต้องการที่จะเป็นอิสระจากสิ่งที่ทำให้สะดุดเหล่านี้ แต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่ได้อยากที่จะหยุด ข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือของพระองค์ในการเปลี่ยนตัวเองได้อย่างเต็มที่เพื่อกลับไปหาพระองค์ ขอทรงโปรดส่งการรักษา การชำระ และฤทธานุภาพที่จะให้ความสดชื่นผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยให้ข้าพระองค์มีความมุ่งมั่นในหัวใจอย่างเต็มที่และเปลี่ยนชีวิตเพื่อพระองค์อย่างบริบูรณ์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น