ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนที่เป็นผู้นำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเรื่องเงินของพระเจ้า ต้องใส่ใจในสิ่งที่เปาโลพูดและดูตัวอย่างจากเขา เราต้องคิดอย่างรอบคอบในการใช้เงิน เราต้องใช้เงินที่พี่น้องให้มานี้อย่างระมัดระวัง ในการช่วยเหลือคนอื่นๆที่ตกทุกข์ได้ยากในนามของพระเยซู

Thoughts on Today's Verse...

We want to be generous in helping others in need, especially those who are part of our Christian family. Generosity reflects how deeply God's loving gifts have touched our hearts. At the same time, those who lead, and especially those entrusted with the stewardship of funds given to bless others in the name of God, must carefully heed the example and call of the Apostle Paul. These leaders must be circumspect in the way they handle funds contributed by God's people for efforts to bless others in Jesus' name.

คำอธิษฐาน

พระเจ้า โปรดยกโทษให้แก่เรา คนของพระองค์ ที่ตระหนี่ถี่เหนียวไม่ยอมแบ่งปันพระพรที่พระองค์ให้มา โปรดยกโทษที่เรายอมทนกับพวกหลอกลวงและละโมบโลภมาก ที่สวมหน้ากากแสร้งว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ขอให้เรา ผู้ที่เป็นผู้นำและผู้สนับสนุน มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสายตาของทุกคน ตอนที่เราใช้เงินของพระองค์เพื่องานของพระองค์ และตอนที่เราแบ่งปันพระคุณของพระเยซูอย่างใจกว้างขวาง ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

God, please forgive us, your people. Forgive us for not being more generous with the blessings you have entrusted to us. Forgive us for tolerating the charlatans and money grubbers who masquerade as your servants. May we, both leaders and supporters alike, be honorable and holy in the sight of all, as we use your resources to do your work, generously sharing the grace of Jesus. In the name of our Lord and Christ we pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 8:20-21

ความคิดเห็น