ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนที่เป็นผู้นำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเรื่องเงินของพระเจ้า ต้องใส่ใจในสิ่งที่เปาโลพูดและดูตัวอย่างจากเขา เราต้องคิดอย่างรอบคอบในการใช้เงิน เราต้องใช้เงินที่พี่น้องให้มานี้อย่างระมัดระวัง ในการช่วยเหลือคนอื่นๆที่ตกทุกข์ได้ยากในนามของพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระเจ้า โปรดยกโทษให้แก่เรา คนของพระองค์ ที่ตระหนี่ถี่เหนียวไม่ยอมแบ่งปันพระพรที่พระองค์ให้มา โปรดยกโทษที่เรายอมทนกับพวกหลอกลวงและละโมบโลภมาก ที่สวมหน้ากากแสร้งว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ขอให้เรา ผู้ที่เป็นผู้นำและผู้สนับสนุน มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสายตาของทุกคน ตอนที่เราใช้เงินของพระองค์เพื่องานของพระองค์ และตอนที่เราแบ่งปันพระคุณของพระเยซูอย่างใจกว้างขวาง ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น