ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณไปที่ไหนเมื่อคุณหมดแรงและต้องการพักผ่อน? ไม่มีเตียง หรือวันหยุด หรือการออกไปพักผ่อนใดๆ ที่จะสามารถทำให้เราสดชื่นได้อย่างแท้จริง ถ้าการพักผ่อนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเข้ามาหาพระเยซู ดังนั้นคุณจะรออะไรล่ะครับ? มาหาพระเยซูและมีความสุขในพระองค์ ในความรัก การให้อภัย พระคุณ และการที่พักพิงในพระองค์นะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบุตรของพระองค์ องค์พระเยซูเป็นความเข้มแข็งและความหวังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาด้วยชัยชนะเพื่อข้าพระองค์และบรรดาลูกๆ ของพระองค์ แต่พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการที่จะรู้จักพระเยซูให้มากขึ้นและจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ด้วยหัวใจที่มั่นคง ข้าพระองค์ต้องการที่จะพักพิงในพระองค์ ต้องการที่จะมีส่วนในการรับใช้พระองค์ และเป็นคนที่พระองค์ยอมรับ ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ในการที่จะมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์มากขึ้น และในการที่ข้าพระองค์จะมีความเข้าใจในพระบุตรของพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น