ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งชีวิตก็เป็นเรื่องยาก ใครที่อยู่มานานพอก็รู้ในเรื่องนี้ดี ในขณะเดียวกันช่วงเวลาที่เหมือนฝันร้ายของเราก็เป็นช่วงที่เรารอคอยการไถ่ ช่วงเวลาที่อ้างว้างที่สุดก็เป็นเวลาที่เรารอคอยที่จะถูกรับเข้าสู่ครอบครัวของกษัตริย์ของทุกกาลเวลา เรามั่นใจในจุดหมายปลายทางในชีวิตของเรา เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรา ไม่ว่าบางตอนในชีวิตที่เราต้องเจอความยากลำบากแค่ไหนก็ตาม ดังนั้นขอให้เราใช้ชีวิตแบบผู้ที่มั่นใจในจุดหมายปลายทางในชีวิตของตนเองแม้มันจะยังมาไม่ถึงก็ตาม อย่าให้เราเป็นเหมือนผู้ที่มีความหวังไว้กับปัจจุบันเท่านั้น วันที่ดีกว่าของเรายังรออยู่ข้างหน้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และสัตย์ซื่อ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอทรงอวยพระพรข้าพระองค์ที่จะมีความกล้าในวันนี้ เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ขวางทางอยู่ และขอทรงให้พระวิญญาณช่วยให้ข้าพระองค์ทำเช่นนั้นได้ด้วยดี สมศักดิ์ศรี และทำได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นการกระทำของข้าพระองค์ที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น