ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญในชีวิตคืออะไร สุภาษิตข้อนี้ท้าทายให้เรามีมุมมองที่ฉีกไปจากสังคมที่เราอยู่นี้ คนที่พระเจ้าชื่นชมนั้นคือคนที่ถ่อมตัวและคบค้ากับคนที่ต่ำต้อย พระเจ้าไม่ชอบคนที่ข่มเหงผู้อื่นและเย่อหยิ่งจองหอง พระเจ้าไม่ได้แค่ให้สุภาษิตข้อนี้มาเฉยๆ แต่พระองค์ยังส่งพระบุตรมาทำให้เราดูเป็นตัวอย่างด้วย ถ้าเราอยากรู้ว่าจะทำยังไง พระเยซูก็เปิดโอกาศให้กับเราแล้ว เมื่อพระองค์พูดว่า "ตามเรามา" (ยอห์น 13)

Thoughts on Today's Verse...

What is your source of significance? This proverb challenges us to view the world upside down to the rest of culture. Humility and association with the lowly and oppressed are valued by God. Abusive power and arrogance are not. God didn't just give us this proverb, he sent us his Son to demonstrate it. Now if we can only learn to live it. Ah! But Jesus does give us the opportunity to demonstrate it when he says, “Follow me!” (cf. John 13)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้านั้นอ่อนแอและถูกล่อลวงได้ง่ายมาก และยังหลงเสน่ห์อันจอมปลอมของสังคม และยังยอมปล่อยตัวไปตามกระแสของสังคม ขอบคุณสำหรับพระเยซู ผู้เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจแต่ได้แสดงออกด้วยความถ่อมตน ผู้ที่มีตำแหน่งสูงส่งแต่ยอมลดตัวลงมาคลุกคลีกับคนที่ถูกทอดทิ้ง ถูกลืม และถูกปฏิเสธ โปรดใช้ข้าพเจ้าให้มาเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้น ด้วยการเอาใจใส่คนที่ถูกลืม ถูกทอดทิ้ง และไม่มีใครอยากคบค้าด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, I do recognize my weakness and vulnerability to temptation, to the lure of my culture's facades, and to the pressure to be like the "popular crowd." Thank you for Jesus, who had power but displayed humility, who had position but identified with the abandoned, forgotten, and rejected. Please use me to be a difference-maker in my world by including those who are left out, forgotten, and disenfranchised. In Jesus name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 16:19

ความคิดเห็น