ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญในชีวิตคืออะไร สุภาษิตข้อนี้ท้าทายให้เรามีมุมมองที่ฉีกไปจากสังคมที่เราอยู่นี้ คนที่พระเจ้าชื่นชมนั้นคือคนที่ถ่อมตัวและคบค้ากับคนที่ต่ำต้อย พระเจ้าไม่ชอบคนที่ข่มเหงผู้อื่นและเย่อหยิ่งจองหอง พระเจ้าไม่ได้แค่ให้สุภาษิตข้อนี้มาเฉยๆ แต่พระองค์ยังส่งพระบุตรมาทำให้เราดูเป็นตัวอย่างด้วย ถ้าเราอยากรู้ว่าจะทำยังไง พระเยซูก็เปิดโอกาศให้กับเราแล้ว เมื่อพระองค์พูดว่า "ตามเรามา" (ยอห์น 13)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้านั้นอ่อนแอและถูกล่อลวงได้ง่ายมาก และยังหลงเสน่ห์อันจอมปลอมของสังคม และยังยอมปล่อยตัวไปตามกระแสของสังคม ขอบคุณสำหรับพระเยซู ผู้เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจแต่ได้แสดงออกด้วยความถ่อมตน ผู้ที่มีตำแหน่งสูงส่งแต่ยอมลดตัวลงมาคลุกคลีกับคนที่ถูกทอดทิ้ง ถูกลืม และถูกปฏิเสธ โปรดใช้ข้าพเจ้าให้มาเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้น ด้วยการเอาใจใส่คนที่ถูกลืม ถูกทอดทิ้ง และไม่มีใครอยากคบค้าด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น