ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับ ที่แม้เวลาที่ผมพูดไม่ออก และใจก็มีเรื่องหนักๆ พระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของผม ไม่ใช่เพราะผมพูดเก่ง ฉลาด หรือซื่อสัตย์ แต่เป็นเพราะพระคุณพระเจ้าที่ให้พระวิญญาณในใจของเรา และพูดแทนในสิ่งที่เราไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำได้ พระเจ้าได้ยินเสียงคร่ำครวญ ความต้องการ และเสียงร้องจากจิตใจของผม พระองค์รู้ว่าผมไม่สามารถคิดอะไรได้ ได้แต่เพียงรู้สึก พระเจ้าตอบคำอธิษฐานที่เราไม่สามารถพูดออกมาได้ ด้วยการอยู่ด้วย ด้วยพระคุณ และอำนาจของพระองค์ โดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์อุ่นใจที่มีความแน่ใจว่า แม้เมื่อข้าพระองค์ไม่รู้จะพูดอะไร พระองค์ก็รู้ในสิ่งนั้นแล้ว ข้าพระองค์วางใจว่าพระองค์จะตอบความต้องการของข้าพระองค์ตามที่พระองค์เห็นสมควร เพราะข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์รู้ดีว่าอะไรที่เหมาะกับข้าพระองค์มากกว่าสิ่งที่ข้าพระองค์ขอเอง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความมั่นใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น