ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การคิดว่าการไว้วางใจพระเจ้าทำให้ปัญหาของเราหมดไป ก็เป็นความคิดที่ซื่อๆ แต่ก็เป็นจริงนะครับ คริสเตียนก็มีปัญหาเหมือนผู้ที่ยังไม่เชื่อนั่นแหละครับ เพราะเรายังเป็นมนุษย์อยู่ ถ้าเราวางใจในพระเจ้าเราเชื่อว่างานของเราจะยั่งยืนหรือล้มเหลวในพระหัตถ์ของพระองค์ และในท้ายที่สุดเราจะมีส่วนในชัยชนะและสง่าราศีกับพระองค์ ซึ่งหมายความว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเชื่อมั่นเท่านั้น แต่เป็นรากฐานของสันติสุขที่แท้จริง — การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างเต็มที่และคุ้มค่าที่สุด โดยรู้ว่านี่เป็นเรื่องสำคัญ และเราไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอย่างไร

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงอำนาจแห่งสันติภาพ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มั่นใจว่าชีวิตของข้าพระองค์จะไม่ไร้ความหมาย ขอให้ข้าพระองค์แบ่งปันสันติสุขกับผู้อื่นในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู เจ้าชายแห่งสันติภาพ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น