ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จะดีไหมครับ ถ้าเราสามารถทำลายกำแพงทั้งหมดที่แบ่งแยกเรา— เชื้อชาติ สังคม เศรษฐกิจ และเพศ อัครทูตเปาโลใช้เวลาตลอดชีวิตของเขาพยายามที่จะทำลายกำแพงที่แบ่งแยกคน โดยเปาโลนำพวกเขาไปยังพระเยซูและกางเขน ที่กางเขนไม่มีใครยิ่งใหญ่หรือต่ำต้อย มีเพียงที่สำหรับผู้ที่ค้นพบความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เสียสละ และความรักของพระเจ้าที่สำแดงให้เห็น แม้ว่าพระองค์จะถูกโจมตีด้วยน้ำมือที่โหดร้ายของมนุษย์ อิทธิพลของของวัฒนธรรมและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์มักจะทำให้เราแตกแยก เราต้องจำไว้ว่าเราสามารถเป็นหนึ่งในพระเยซู และเพียงในพระเยซูเท่านั้น

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ปล่อยให้อคติและความสงสัยทำให้ข้าพระองค์ไม่รู้สึกชื่นชมยินดีในการอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่เป็นลูกของพระองค์อย่างเต็มที่ ข้าพระองค์อธิษฐานให้ชีวิตของข้าพระองค์จะเป็นตัวอย่างของการได้รับการไถ่ และความสามัคคี เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะรักบรรดาลูกๆ ของพระองค์เหมือนที่พระองค์รัก อธิษฐานในพระนามพระเยซู ผู้ที่อธิษฐานขอความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตอนที่กำลังจะสิ้นพระชนม์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น