ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าต้องการให้เราแสวงหาพระองค์และร้องเรียกถึงพระองค์ พระองค์ต้องการที่จะตอบเราและบอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่เกินความเข้าใจแบบมนุษย์ของเรา พระองค์ปรารถนาที่จะดึงเราเข้าไปใกล้ชิดเพื่อให้เรารู้จักพระองค์ เราเป็นเหมือนเด็กที่กำลังกลัว และเรียกพ่อที่อยู่ในห้องข้างๆ เราสามารถเรียกพระบิดาได้ และพระองค์จะทรงตอบ ปกป้องและปลอบประโลมเรา ยิ่งไปกว่านั้น พระบิดาของเราจะเปิดเผยให้เรารู้ในสิ่งที่เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าไม่มีพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการที่จะรู้จักพระองค์และเป็นคนที่พระองค์รู้จัก ข้าพระองค์มีสิ่งที่อยู่ในหัวใจและชีวิตของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะมี แต่ข้าพระองค์รู้จักพระคุณของพระองค์และข้าพระองค์มั่นใจว่าพระองค์รู้ใจของข้าพระองค์ และความปรารถนาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพระสิริของพระองค์ แบ่งปันพระคุณของพระองค์ และสำแดงลักษณะของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับของขวัญที่ได้เป็นลูกของพระองค์ และการที่ให้ข้าพระองค์มีอนาคตที่มั่นคงปลอดภัย ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น