ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณแต่งเพลงครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ พูดถึงเพลงที่แต่งไว้ร้องสรรเสริญพระเจ้า กังวลไหมว่าจะแต่งไม่เสร็จ หรือไม่ดีพอ ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้น เพราะร้องให้แค่ผู้เดียวฟังคืออับบาพ่อของคุณ พระองค์อยากจะฟังเสียงจากจิตใจของคุณ โดยไม่สนใจว่าจะร้องเพราะหรือผิดเพี้ยนแค่ไหน พระองค์แค่อยากจะชื่นชมยินดีไปกับคุณด้วย ดังนั้นให้เปิดใจและเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้าของคุณเลย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ บริสุทธิ์และผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ข้าพเจ้ามีเรื่องมากมายที่จะสรรเสริญพระองค์ อย่างเช่น หนึ่งสำหรับดวงอาทิตย์ที่ขึ้นและลงอย่างสง่างามยิ่ง สองสำหรับของขวัญแห่งพระคุณ สามสำหรับการปกป้องคนของพระองค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งๆที่ถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำอีก สี่สำหรับการที่พระองค์ส่งพระเยซู ผู้สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม และดาวิด พระเยซูผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า ห้าสำหรับการที่พระองค์ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย หกสำหรับสัญญาว่าจะให้พระเยซูกลับมารับพวกเราลูกๆ ของพระองค์ เจ็ดสำหรับพระองค์ที่ทำงานอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า และสุดท้ายสำหรับพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าดีใจเหลือเกินที่ได้เป็นลูกของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น