ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณแต่งเพลงร้องเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ แต่งเพลงที่เอาไว้ร้องสรรเสริญพระเจ้าครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับ คุณกลัวว่าจะแต่งได้ไม่ดีพอหรือครับ ไม่ต้องกลัวหรอกนะครับ คนที่ฟังมีเพียงอับบา พระบิดาผู้ที่รอฟังเสียงจากจิตใจของคุณเท่านั้น โดยไม่สนใจว่าเสียงร้องคุณจะผิดเพี้ยนยังไง พระองค์อยากชื่นชมยินดีไปกับคุณด้วย ดังนั้นลองเปิดใจและเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้าของคุณนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ บริสุทธิ์และผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาและเปล่งแสงอันรุ่งโรจน์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับของขวัญแห่งพระคุณ สรรเสริญพระองค์สำหรับการทรงช่วยกู้คนของพระองค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ แม้ว่าพวกเขาจะถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำอีก ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ส่งพระเยซู บุตรแห่งอับราฮัม และบุตรของดาวิด ซึ่งเป็นพระเมสสิยาห์องค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญที่พระองค์ทรงทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย สรรเสริญที่พระองค์สัญญาว่าจะให้พระเยซูกลับมาเพื่อลูกๆ ของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ทรงทำงานในชีวิตของข้าพระองค์ โอ องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ และดีใจที่ได้เป็นลูกของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น