ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในหนังสืออิสยาห์นี้ ได้เกิดขึ้นจริงตอนที่พระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์ (มัทธิว 4:15-16; ลูกา 1:79) ให้คุณมองแสงไฟที่ถนนในคืนนี้และจดจำภาพนั้นไว้ เพื่อทุกครั้งที่คุณเห็นแสงไฟส่องเข้ามาในความมืด มันจะได้เตือนสติคุณให้ทำสองสิ่งคือ หนึ่ง ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ส่งแสงสว่างของพระองค์มาในโลกนี้ และสอง ให้เราตั้งใจที่จะแบ่งปันแสงสว่างนั้นให้กับคนที่เรารู้จัก

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รักและเป็นนิรันดร์ ขอบคุณที่พระองค์ได้ส่องสว่างของพระองค์เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าผ่านทางพระเยซู โปรดช่วยให้คำพูดและการกระทำของข้าพเจ้า เป็นพระพรให้กับคนรอบข้างที่ข้าพเจ้าเจอะเจอทุกวัน เพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้เห็นแสงสว่างแห่งพระคุณและความรอดที่พระเยซูนำมาให้นั้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น