ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้เลี้ยงเป็นอย่างไรแกะก็เป็นอย่างด้วย ช่างเป็นพระพรอันน่าทึ่งจริงๆ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่อุ้มข้าพเจ้าเหมือนลูกแกะ กอดอยู่ในอ้อมแขนอย่างทะนุถนอมและแนบชิดใจของพระองค์ ชีวิต อนาคต และพละกำลังของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงเรียกของพระองค์อย่างชัดเจน เหนือเสียงของความสับสนวุ่นวายในชีวิต ข้าพเจ้าไม่มีความกลัวภายใต้การดูแลของพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น