ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายครั้งที่เราไม่สนใจหรือรู้สึกขอบคุณในการอวยพรหรือคำสั่งของพระเจ้า ลองนึกดูสิครับว่าเราจะบอกคุณค่าของคนๆหนึ่งได้อย่างไร หรือสร้างเป้าหมายให้คนๆหนึ่งได้อย่างไร ถ้าไม่มีมาตรฐานแห่งความจริง ลองนึกภาพว่าถ้าหลงเพราะไม่มีแผนที่หรือเข็มทิศดูสิครับ จำได้ไหมครับว่าตอนเป็นเด็กรู้สึกยังไงเมื่อตื่นขึ้นมาในที่ที่มืดและไม่คุ้นเคย และเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ตอนนี้เราไม่ต้องกังวลแบบนั้นแล้วนะครับ พระคำของพระเจ้า ทั้งพระคัมภีร์และพระบุตร เป็นแสงสว่างในทางที่มืดของเราและให้เราเห็นทางกลับบ้าน

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับที่ไม่ทรงทิ้งข้าพระองค์ในความมืด พระคำของพระองค์เป็นแสงสว่างนำทางข้าพระองค์ และชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ไม่ทิ้้งข้าพระองค์ไว้อย่างโดดเดี่ยวในทางของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น