ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดสุดท้าย! คำพูดสุดท้ายของพ่อแม่ที่มีต่อลูกที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย ... คำพูดสุดท้ายของคนที่รักเมื่อข้างเตียงของคนที่กำลังจะตาย ... คำพูดสุดท้ายของเพื่อนก่อนที่จะย้ายไปยังสถานที่ที่ห่างไกล ... การจะพูดคำพูดสุดท้ายเหล่านี้ ต้องเลือกด้วยความระมัดระวังเพราะคำเหล่านี้มีผลกระทบในระยะยาว คำพูดสุดท้ายของพระเยซูเป็นคำสั่งให้เราก้าวเดินไป "ไปทำให้คนทุกชาติมาเป็นศิษย์ของเรา" พระองค์ย้ำ "คุณต้องไปในที่ที่พวกเขาอยู่ ให้เขารับบัพติศมา แล้วสอนพวกเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราได้สั่งไว้" คำเหล่านั้นเข้าใจได้ไม่ยาก ดังนั้นเราจะทำอย่างไรในการเชื่อฟังคำสั่งสุดท้ายเหล่านั้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งความหวังของทุกชนชาติ ขอทรงใช้พระวิญญาณของพระองค์ทำให้ใจของข้าพระองค์ร้อนรนที่จะแบ่งปันความเมตตาของพระองค์กับคนอื่น ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความรู้สึกสบายๆ ของตัวเอง และขอทรงเรียกข้าพระองค์เข้าสู่พระคุณที่ยิ่งใหญ่และเสียสละของพระองค์ เพื่อที่จะสามารถช่วยให้ผู้อื่นมารู้จักกับพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น