ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางคนไม่ยอมที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้ช้าลง จริงๆแล้วก็เกือบทุกเรื่องนะครับ เมื่อเราสนใจแต่ "เรื่องมากมายของเรา" และมัวแต่วุ่นวายกับแผนงานของเราเอง องค์เจ้าชีวิต ผู้เลี้ยงแกะของเรา จะทำให้เราช้าลงและให้เราพัก พระองค์รู้ว่าเราต้องการพักผ่อน ฟื้นฟูและเสริมกำลัง พระองค์ช่วยเราและบางครั้งก็ทรงช่วยเราหา "ทุ่งหญ้าเขียวขจี" และ"ลำธารที่สงบเงียบ" ด้วย พระองค์นำเราไปในทางชอบธรรมและบริสุทธิ์ของพระองค์ เมื่อเราพักผ่อนและมีกำลังแล้ว น่าสนใจใช่ไหมครับที่พระเจ้าให้พระคุณในชีวิตเราก่อนและตามด้วยสง่าราศีในพระองค์

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระบิดา ที่ทำให้ชีวิตที่วุ่นวายของข้าพระองค์ช้าลง และทรงนำข้าพระองค์ไปเพื่อฟื้นฟู พักผ่อน และเสริมกำลังขึ้นใหม่ ข้าพระองค์ไว้วางใจว่าพระองค์จะทำให้ข้าพระองค์เติบโตขึ้น เป็นคนชอบธรรมตามลักษณะของพระองค์มากขึ้น ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ทำตัวยุ่งวุ่นวายจนไม่ได้ยินเสียงของพระองค์หรือตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น