ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง ชีวิตนั้นอยู่ในพระองค์และเป็นของพระองค์ พวกดวงดาวบนท้องฟ้านมัสการและเคารพยำเกรงพระองค์ สำหรับผม นั่นหมายถึงสองสิ่งที่สำคัญมาก สิ่งแรก คือผมต้องนมัสการและสรรเสริญพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ และสิ่งที่สองคือ เมื่อผมสรรเสริญพระเจ้า ผมกำลังทำในสิ่งที่เป็นนิรันดร์อยู่ ตอนที่เราจากโลกนี้ไปเราเอาอะไรไปได้ไม่กี่อย่างหรอก และสิ่งที่เอาไปได้ก็คือคำสรรเสริญที่เราให้กับพระเจ้าพระบิดา ขอคำสรรเสริญจงมีแด่พระเจ้า ไม่ใช่แค่ในตอนนี้เท่านั้น แต่ตลอดไป

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าอันเป็นที่รัก ที่ทรงสร้างจักรวาลที่ลึกล้ำเกินความเข้าใจ ขอบคุณพระบิดาผู้บริสุทธิ์ ที่ทรงสร้างข้าพเจ้าขึ้นใหม่อีกครั้งในพระคริสต์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนร่วมในสง่าราศีของพระองค์ ขอบคุณ พระยาห์เวห์ผู้ยิ่งใหญ่ ที่ทรงสร้างชีวิตที่เป็นนิรันดร์ ข้าพเจ้าตั้งตารอคอยวันนั้น ที่จะได้พบกับพระองค์ซึ่งๆหน้า และสรรเสริญพระองค์พร้อมกับเหล่าดวงดาวบนท้องฟ้านั้น ขอสรรเสริญในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น