ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณฟังใครในชีวิตของคุณ เราได้ยินหลายเสียง แต่เราเชื่อฟังได้เพียงหนึ่งเสียงเท่านั้น แล้วคุณจะฟังเสียงของใครในการที่คุณตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมและค่านิยมต่างๆ ใครที่เราควรจะฟังในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต ความตาย ความรอดและความบาป พระเจ้าบอกอย่างชัดเจนว่า ให้เราเชื่อฟังพระบุตรของพระองค์​องค์พระเยซูนั่นเอง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะให้เสียงความคิดที่สงสัย เสียงคิดที่หลอกลวง เสียงหลักการต่างๆของโลกที่อยู่รอบตัวข้าพระองค์เหล่านั้นเงียบลง ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ได้ยินเสียงของพระเยซู และทำตามพระองค์ และเชื่อฟังพระองค์ในทุกสิ่งไม่ว่าคนอื่นรอบตัวจะเลือกทำอย่างไรก็ตาม อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น