ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์ร้องบอกความจริงอยู่ตลอดว่า พระเจ้าทำให้คนที่กระหายได้ดับกระหาย และทำให้คนที่หิวได้อิ่ม บ่อยครั้งที่เราพยายามทำให้ความเจ็บปวดในจิตวิญญาณเราลดลง และเติมเต็มช่องว่างในจิตใจของเราด้วยสิ่งที่เป็นความพอใจแค่ชั่วคราวเท่านั้น ขอให้เราไม่ยอมรับสิ่งที่ทำให้พอใจจอมปลอมเหล่านั้นและแสวงหาองค์เจ้าชีวิตกันนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่พยายามหาสิ่งที่จะเติมเต็มความหิวกระหายฝ่ายจิตวิญญาณ จากสิ่งที่ไม่ยั่งยืน (ให้คุณสารภาพความบาปที่คุณได้ทำเพื่อให้คุณมีความพอใจ เช่น บาปทางเพศ การแสวงหาฐานะทางสังคม การอยากครอบครองในทรัพย์สิน การพยายามแสวงหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาด้านเคมี การบริโภคอาหารที่เกินความจำเป็น การสนใจเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก หรืออื่นๆ) องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์รับรู้ว่าพระองค์ดับกระหายและเติมเต็มจิตวิญญาณให้แก่ข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น