ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์ร้องบอกความจริงอยู่ตลอดว่า คนที่แสวงหาพระเจ้า จะไม่มีวันกระหายและหิวโหยเพราะพระองค์จะดับกระหายและทำให้เขาอิ่มท้อง บ่อยครั้งที่เราพยายามเยียวยาความเจ็บปวดทางจิตวิญญาณและความว่างเปล่าในจิตใจด้วยสิ่งที่ชั่วคราวที่ไม่มีวันเติมเต็มได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ เลิกพึ่งความพอใจแบบประเดี๋ยวประด๋าวได้แล้ว แล้วหันมาพึ่งพระยาห์เวห์กันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่พยายามแสวงหาสิ่งที่จะเติมเต็มความหิวกระหายฝ่ายจิตวิญญาณ จากสิ่งที่ไม่ยั่งยืน (ให้สารภาพความบาปที่เป็นจุดอ่อนของคุณ เช่น บาปทางเพศ ชื่อเสียง เงินทอง เกียรติยศ การนับหน้าถือตา การติดยา การกินเติบ หรือหลงตัวเอง เป็นต้น) ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขณะที่ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงการดับกระหายฝ่ายจิตวิญญาณ และการรู้สึกอิ่มท้องของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น