ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการแก้ไขจิตใจมนุษย์ครับ การผ่าตัดหรือเปล่าครับ การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน การใช้หัวใจปลอม การปลูกถ่ายหัวใจหรือเปล่าครับ แล้วถ้าเป็นพระคำของพระเจ้าล่ะครับ คุณเห็นไหมครับว่าวิธีการต่างๆ เหล่านี้สามารถเป็นทางช่วยเหลือหัวใจทางกายภาพได้ดีทีเดียวเลยนะครับ แต่สำหรับพระเจ้า เครื่องมือสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจคือพระคำของพระองค์ มีดผ่าตัดที่แหลมคมนี้สามารถแทงทะลุเข้าไปถึงจิตใจและจิตวิญญาณตลอดจนถึงการเป็นพระพรต่อทางร่างกายด้วย แล้วคุณให้ใจแก่พระเจ้าใช้เครื่องมือที่มีอำนาจของพระองค์ให้สัมผัสจิตใจคุณมากเท่าไหร่ครับ เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ ฟังคำเทศนา ให้คุณขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้คุณเข้าใจในสิ่งที่สอนนั้นและนำไปปฏิบัติ ขอให้เราให้ใจของเราแก่แพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ทำงานในเรากันนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ในเวลาที่ข้าพระองค์เปิดพระคัมภีร์ ข้าพระองค์ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในใจและให้ข้าพระองค์เห็นความบาปของข้าพระองค์ ขอทรงตีสอนในเรื่องที่ข้าพระองค์ต้องเติบโต และขอทรงค้นใจข้าพระองค์ที่จะมีแรงบันดาลใจให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น