ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นคำสัญญาที่ทรงพลังจริงๆ ถ้าเรายอมที่จะแบ่งปันแก่คนอื่นในนามของพระเยซู เหมือนกับที่เปาพูดถึงในสองข้อข้างบนนี้ เราจะมีสิ่งที่เราจำเป็น และชีวิตเราจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีๆ ที่จะนำเกียรติยศมาสู่พระเจ้า ดังนั้นให้เราเตือนตัวเอง ถึงคำสอนเริ่มแรกตอนที่เรายังเป็นเด็ก ที่ว่า "ให้แบ่งปันกันนะลูก" ตอนนี้ในฐานะลูกของพระเจ้า ให้เราแบ่งปันในพระนามของพระเยซู เพื่อที่จะเป็นพระพรให้แก่คนอื่น เพื่อว่าพวกเขาจะได้มาอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระองค์เหมือนกับเราด้วย

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดาที่รัก สำหรับการอวยพรที่เทลงมาอย่างล้นเหลือในชีวิตของข้าพเจ้า พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าอย่างมากมายทั้งฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายจิตวิญญาณ ตอนนี้ข้าพเจ้าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ช่วยให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักที่จะแบ่งปันของประทานที่พระองค์ให้แก่ข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือนั้น ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นท่อแห่งพระพรของพระองค์ที่ไหลอย่างไม่ขาดสาย เพื่อคนทั้งหลายจะได้รู้จักพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น