ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกของเรากลับไปหลงใหลงมงายกับเรื่องลึกลับและโลกของพวกปีศาจและเวทมนตร์คาถา มันง่ายมากที่เราจะตอบสนองในสองรูปแบบนี้ซึ่งอันตรายทั้งคู่ 1.แบบแรกคือมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปคิดว่าไม่มีจริง 2.หรือเข้าไปเล่นกับมันคิดว่าเป็นเรื่องสนุกสนาน พระเจ้าอยากให้เรารู้ว่า เรื่องที่ทำให้หลงใหลพวกนี้เป็นอันตรายเพราะปีศาจที่อยู่เบื้องหลังมันนั้นมีจริง พวกพระจอมปลอมพวกนี้มีมาตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นในโลกแล้ว และเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้อง มันก็จะทำให้เราไม่บริสุทธิ์ พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และมีอำนาจเหนือมัน (โกโลสี 2:12-15;1ยฮ4:1-6) พระเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ เท่านั้นที่เป็นหนึ่ง (อพยพ 20:1-6;ฉธบ 6:4-9) มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ควรค่าต่อการนมัสการจากคนของพระองค์ เพราะไม่มีใครหรือรูปเคารพใดสามารถมาเทียบเคียงกับพระองค์ได้ (กจ 19:13-20; อฟ 5:3; 1ติโมธี4:1; วว9:20) เราควรจะอยู่ให้ห่างไกลจากการกระทำที่ชั่วร้ายนี้ที่ทำให้เราเป็นมลทินไป (1ธก 4:1-8) ใจเราควรจะกระหายหาการนนัสการองค์เจ้าชีวิตผู้เที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียว

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และสง่างาม ขอบคุณสำหรับการทำลายและจัดการกับอำนาจมืดที่ชั่วร้ายทั้งหลาย ผ่านการถูกตรึงที่กางเขนของพระเยซูและการฟื้นขึ้นของพระองค์ (โกโลสี 2:12-15) โปรดช่วยคนเหล่านั้นที่ข้าพเจ้ารู้จักและรักใคร่ ที่ไปติดกับดักโดยทางหนึ่งทางใด หลงใหลกับพวกพระเทียมเท็จและวิญญาณชั่วที่หลอกลวงและเป็นภัยพวกนี้ พระบิดาเจ้าข้า โปรดเสริมกำลังคริสตจักรของพระองค์ ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ โปรดชำระพวกเราและทำให้พวกเราบริสุทธิ์ ไร้มลทิน และพร้อมที่จะรับใช้พระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู องค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น