ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าจะไม่ลืมเราเมื่อเราเจอกับปัญหาหรือเมื่อเราแก่เฒ่าลง เราอาจจะอายุยืนกว่าเพื่อนๆ หรือถูกลืมไปแล้ว แต่พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งหรือลืมเราอย่างแน่นอน พระองค์จะรักษา แบกเรา และปกป้องช่วยเหลือเราตลอดไป

Thoughts on Today's Verse...

God will not forget us when we're in trouble or when we are old. We may outlive our friends and be forgotten by those who know us, but God will never leave us or forsake us. He will sustain, carry, protect, and rescue us.

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา ที่สัญญาว่าจะไม่ลืมข้าพเจ้า เพราะพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งลูกๆของพระองค์ในอดีต จึงทำให้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในคำสัญญาที่พระองค์ให้ที่ว่า จะไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไร พระองค์ก็จะอยู่ด้วยเสมอ อธิษฐานขอบคุณพระองค์จากใจจริง ผ่านทางพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, my Father, for promising to never forget me. Because of your faithfulness to your children of old, I know I can trust your promise to never leave me. I trust that no matter where I am or where I go, you will go with me. In Jesus' name I offer my heartfelt thanks. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อิสยาห์ 46:4

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change