ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"บอกความจริงตั้งแต่แรกไปเลย และคุณก็จะไม่ต้องจำว่าคุณพูดอะไรไป" ข้อความนี้มาจากโฆษกสภาที่มีช่ือเสียงในอเมริกาชื่อ แซม เรย์เบิร์น นี่ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ปัญญาของพระเจ้าพยายามที่จะสอนเรา คือให้เราเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ เมื่อมีคนรู้ความลับของคุณ คุณก็จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ที่รู้ว่าคุณมีชีวิตอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ตามแบบพระเจ้า ส่วนคนที่หลอกลวงก็จะกังวลอย่างต่อเนื่องว่าจะมีคนรู้ความจริงเกี่ยวกับเขา ไม่มีความมั่นคง หรือความเชื่อมั่นในเส้นทางที่ไม่ดีนี้ มีแต่การที่จะทำให้เกิดความยุ่งยากและถูกจับได้ ความลับที่ชั่วร้ายที่เอาไปพูดกันในที่มืด ก็ถูกป่าวประกาศมาจากดาดฟ้า ผู้ที่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าก็มั่นคงปลอดภัย ที่ได้รู้ว่าเสียงตะโกนที่เกี่ยวกับพวกเขา มาจากเสียงของพระเจ้าที่บอกว่า "ดีมาก ดีและ ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ "

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์มีความลับและไม่ซื่อสัตย์ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์จากการหลอกลวง ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์พูดแต่ความจริงและเหมาะสม ขอให้พระคุณอันบริสุทธิ์ของพระองค์เปลี่ยนความลับอันชั่วร้ายของข้าพระองค์ให้เป็นมีลักษณะที่บริสุทธิ์ตามแบบพระองค์ทั้งในแบบที่คนอื่นเห็นและแบบส่วนตัว อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น