ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมพระเจ้าถึงอวยพรให้เราร่ำรวย ก็เพื่อที่เราจะได้มีใจกว้างขวางรู้จักแบ่งปันให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยาก แล้วทำให้พวกเขาต่างก็พากันขอบคุณพระเจ้ากัน

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับพระพรอย่างมากมาย ขอให้ข้าพเจ้าใช้ความร่ำรวยที่พระองค์ให้นี้ นำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่พระองค์ และเป็นพระพรต่อคนอื่นอย่างแท้จริง จนพวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพระคุณของพระองค์ในจิตใจ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น