ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้ที่เอาเปรียบคนที่มีอำนาจน้อยกว่า คนที่ทุกข์ยาก คนที่อยู่ในสถานการณ์ลำบาก ต้องรู้ว่าพระเจ้าเห็นการกระทำของพวกเขาและจะทรงทำให้พวกเขารับผิดชอบ บรรดาคนที่อยู่ในความทุกข์จะต้องมีความเชื่อมั่นในพระเจ้า ไว้วางใจว่าพระองค์เห็นความสำคัญและจะส่งความช่วยเหลือมาในเวลาที่เหมาะสม สำหรับเราที่ไม่ได้อยู่ในประเภทดังกล่าวเลย ต้องช่วยคนที่กำลังลำบากให้ได้รับการช่วยให้รอดและได้รับพระพร

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เมตตา ขอทรงโปรดอวยพรคนหลายคนที่ข้าพระองค์รู้จักที่อยู่ในช่วงเวลาของความทุกข์และความปวดใจ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปสอนพวกเขา แต่พระบิดาที่รัก ขอทรงเติมเต็มพวกเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อให้พวกเขามีความเข้มแข็งและกล้าหาญในการที่จะต้องอดทน ขอทรงอวยพรให้พวกเขาได้รับการช่วยเหลือที่ชัดเจนจากพระองค์ เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้จักพระคุณของพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น