ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเกลียดชัง คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่า คนที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากต่างๆนาๆ หรือคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก คนเหล่านั้นที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนที่ต้องการความช่วยเหลือ คนที่อ่อนแอ คนยากจน และคนที่ด้อยโอกาส พึงรู้ไว้เถอะว่าพระเจ้าเห็นสิ่งที่พวกคุณทำกันและพวกคุณก็จะต้องให้การกับพระเจ้าด้วย ส่วนบรรดาคนที่ตกอยู่ในความทุกข์ยาก จะต้องรักษาความเชื่อในพระเจ้าไว้ ต้องเชื่อว่าพระองค์เห็นและเป็นห่วง และจะส่งความช่วยเหลือมาในเวลาอันเหมาะ สำหรับเราที่ไม่ได้เข้าข่ายอะไรเลย ก็ต้องช่วยคนที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก และการข่มเหงให้หลุดพ้นออกมาและได้รับพระพร

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เมตตา โปรดอวยพรหลายคนที่ข้าพเจ้ารู้จัก ที่อยู่ในช่วงเวลาของความทุกข์ยากและทุกข์ใจ โปรดใช้ข้าพเจ้าไปช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้น แต่พระบิดาที่รัก โปรดเติมเต็มพวกเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้มีกำลังและความกล้าหาญที่จะอดทนสู้ต่อไป โปรดอวยพรให้พวกเขาได้รับการช่วยเหลือที่รู้ได้ชัดเลยว่ามาจากพระองค์ เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้จักพระคุณของพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น