ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์ข้อนี้มาจากเรื่องราวที่สุดแสนจะวิเศษของมีคายาห์ผู้พูดแทนพระเจ้า กษัตริย์เยโฮชาฟัทรู้ว่าไม่ควรปรึกษาพวกที่แอบอ้างว่าเป็นผู้พูดแทนพระเจ้า พระองค์ยืนกรานว่าก่อนที่จะไปสู้รบกับใคร คนของพระเจ้าต้องขอคำปรึกษาจากพระเจ้าก่อน เราก็ควรใช้ชีวิตแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะ บ่อยครั้ง เราก็ขอให้พระเจ้าอวยพรในสิ่งที่เราได้ตัดสินใจไปแล้ว แทนที่จะใช้เวลาในการอธิษฐาน อดอาหาร และอ่านพระคัมภีร์ เพื่อแสวงหาน้ำพระทัยของพระบิดาก่อน อย่าหุนหันในการตัดสินใจ พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะนำเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์ อย่าเร่งเร้าพระวิญญาณ หรือยิ่งแย่กว่านั้นคือเมินเฉยต่อคำแนะนำของพระองค์ แล้วยังมีหน้าไปขอให้พระเจ้าอวยพระพรอีก

Thoughts on Today's Verse...

This verse is from the wonderful story of Micaiah the prophet. Jehoshaphat knew not to trust the counsel of false prophets. He was adamant that before they went into battle with anyone, God's people needed to first seek the counsel of the Lord! This should also be our approach to life. So often we ask God to bless what we've already decided rather than spending time in prayer, fasting, and Scripture seeking our Father's will. Let's not rush our decisions. God has promised that he would lead us with his Spirit, let's not rush the Spirit's input, or even worse, ignore it and then ask God to bless us anyway!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ผู้ครอบครองชนชาติทั้งหลายและผู้เป็นกษัตริย์เหนือสิ่งที่ถูกสร้างทั้งปวง โปรดนำในการตัดสินใจของข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าแสวงหาน้ำพระทัยและสง่าราศีของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากให้ชีวิต ครอบครัว การงาน และการรับใช้ของข้าพเจ้า เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการ ข้าพเจ้าอยากที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ไม่ใช่แสวงหาชื่อเสียงและเกียรติยศใส่ตน ขอบคุณที่ส่งพระวิญญาณของพระองค์มา เพื่อช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจพระคำมากขึ้น แล้วยังช่วยนำ ช่วยเตรียม และช่วยเสริมกำลังข้าพเจ้าในการรับใช้พระองค์อีกด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Almighty God, ruler of all nations and Sovereign over all creation, please guide my decisions as I seek your will and your glory. I want my life, my family, my work, and my ministry to be lived in your will. I want to be your servant and not seek my own way and my own glory. Thank you for sending your Spirit to help illuminate your Word and lead me and to equip and empower me to serve you. In Jesus name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 พงศ์กษัตริย์ 22:5

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change