ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อพระคัมภีร์นี้มาจากเรื่องราวของมีคายาห์ที่เป็นผู้เผยพระวจนะ เยโฮชาฟัทรู้ว่าไม่ควรเชื่อในผู้พยากรณ์เท็จ เขายืนยันว่าก่อนที่จะไปต่อสู้กับใคร คนของพระเจ้าต้องขอคำปรึกษาจากพระเจ้าก่อน! สิ่งนี้ควรจะเป็นวิธีการในการดำรงชีวิตของเราด้วย บ่อยครั้งที่เราขอให้พระเจ้าอวยพรในสิ่งที่เราได้ตัดสินใจไปแล้ว แทนที่จะใช้เวลาในการอธิษฐาน ถืออดอาหาร และอ่านพระคัมภีร์เพื่อแสวงหาน้ำพระทัยของพระบิดา อย่าหุนหันในการตัดสินใจ พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะนำเราไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ อย่าละเลยหรือเร่งการทำงานของพระวิญญาณ และยังขอให้พระเจ้าอวยพระคุณอีก

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ผู้ครองชนชาติทั้งหลายและพระผู้สร้างทุกสิ่ง ขอทรงโปรดนำข้าพระองค์ในการตัดสินใจ ในการที่ข้าพระองค์จะแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้ชีวิตครอบครัว งานของข้าพระองค์เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการ ข้าพระองค์ต้องการที่จะรับใช้เพื่อพระองค์ไม่ใช่เพื่อตัวเอง ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระวิญญาณของพระองค์มาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจพระคำของพระองค์มากขึ้น และนำข้าพระองค์ เตรียมข้าพระองค์และช่วยให้ข้าพระองค์ในการรับใช้พระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น