ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางของเรา (ฟิลิปปี 3) เรากำลังรอคอย พระเยซูผู้ที่สละชีวิตให้เรา เพื่อไถ่เราจากบาปของเรา จะกลับมาด้วยสง่าราศีและพาเรากลับบ้าน ในช่วงที่เรารอนี้ ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ที่ดี และบริสุทธิ์กันนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความมุ่งมั่น พระเยซูขอทรงทำให้ข้าพระองค์มีสง่าราศีด้วย ขอทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้คนได้สรรเสริญพระองค์และเป็นพระพรแก่คนที่ต้องการรู้จักพระองค์มากขึ้น ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์เฉื่อยชา และขอทรงให้ข้าพระองค์มีความกระตือรือร้นในการที่เป็นคนของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น