ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์ข้อนี้มาจากเรื่องราวที่สุดแสนจะวิเศษของมีคายาห์ผู้พูดแทนพระเจ้า กษัตริย์เยโฮชาฟัทรู้ว่าไม่ควรปรึกษาพวกที่แอบอ้างว่าเป็นผู้พูดแทนพระเจ้า พระองค์ยืนกรานว่าก่อนที่จะไปสู้รบกับใคร คนของพระเจ้าต้องขอคำปรึกษาจากพระเจ้าก่อน เราก็ควรใช้ชีวิตแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะ บ่อยครั้ง เราก็ขอให้พระเจ้าอวยพรในสิ่งที่เราได้ตัดสินใจไปแล้ว แทนที่จะใช้เวลาในการอธิษฐาน อดอาหาร และอ่านพระคัมภีร์ เพื่อแสวงหาน้ำพระทัยของพระบิดาก่อน อย่าหุนหันในการตัดสินใจ พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะนำเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์ อย่าเร่งเร้าพระวิญญาณ หรือยิ่งแย่กว่านั้นคือเมินเฉยต่อคำแนะนำของพระองค์ แล้วยังมีหน้าไปขอให้พระเจ้าอวยพระพรอีก

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ผู้ครอบครองชนชาติทั้งหลายและผู้เป็นกษัตริย์เหนือสิ่งที่ถูกสร้างทั้งปวง โปรดนำในการตัดสินใจของข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าแสวงหาน้ำพระทัยและสง่าราศีของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากให้ชีวิต ครอบครัว การงาน และการรับใช้ของข้าพเจ้า เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการ ข้าพเจ้าอยากที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ไม่ใช่แสวงหาชื่อเสียงและเกียรติยศใส่ตน ขอบคุณที่ส่งพระวิญญาณของพระองค์มา เพื่อช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจพระคำมากขึ้น แล้วยังช่วยนำ ช่วยเตรียม และช่วยเสริมกำลังข้าพเจ้าในการรับใช้พระองค์อีกด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น