ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าเศร้าในโลกปัจจุบันนี้ก็คือ มีคนส่วนหนึ่งที่เทศนาและสั่งสอนเรื่องของพระเจ้ากลับกลายเป็นคนที่เจ้าเล่ห์และคดโกงเสียเอง และคนส่วนใหญ่ที่ทำงานรับใช้พระเจ้าแทบจะขูดเลือดเนื้อตัวเองกินกันเลย แล้วทำไมเราไม่ออกไปหาคนที่เป็นผู้รับใช้ที่มีรายได้ต่ำและถูกผู้คนมองข้าม แล้วแบ่งปันพระพรที่พระเจ้าให้กับเรากับเขาเหล่านั้นบ้างล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณผู้รับใช้ของพระองค์ที่ประกาศเรื่องของพระองค์ไปทั่วโลก พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคนๆนี้คือ______และโปรดอวยพระพรให้เขามีสุขภาพที่ดี มีความสัตย์ซื่อและมีครอบครัวที่น่ารัก และได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมในการทำงานของพระองค์ โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะเป็นพระพรและหนุนน้ำใจผู้รับใช้ท่านนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น