ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าอยู่ที่บ้านในหัวใจของคุณ? คุณรู้เมื่อคุณกำลังทำสิ่งที่น่ารัก เพื่อเป็นพระพรแก่ชีวิตของผู้อื่น! เช่นเดียวกับที่เราเชื่อมั่นและพึ่งพาความรักมั่นคงของพระเจ้าที่มีต่อเราพี่น้องในพระคริสต์ก็ต้องการความรักที่แสดงให้พวกเขาแบบนั้นด้วยเช่นกัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าและพระบิดาผู้ทรงอำนาจ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์สามารถมีความรักให้กับครอบครัวของข้าพระองค์ เพื่อน และคนที่พระองค์วางในเส้นทางของข้าพระองค์ เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูและความรักของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น