ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลระมัดระวังที่จะไม่รับการสนับสนุนจากคริสตจักรในเมืองโครินธ์ แม้ว่าเชามีสิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ในทางกลับกันเขารู้ว่าคนที่เมืองโครินธ์มีปัญหาเกี่ยวกับการให้ ดังนั้นเขาจึงเป็นตัวอย่างในการที่จะใช้ชีวิตเพื่อพระเยซูโดยที่ไม่ต้องได้รับรางวัลที่ชัดเจนในทันที บ่อยครั้งที่เราจะต้องแสดงค่านิยมของเราก่อนที่คนอื่นจะแบ่งปันให้ เปาโลเก่งในการอ่านกับความต้องการรอบๆ ตัวเขา และใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวอย่าง ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะทำเช่นเดียวกัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา องค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความกล้าหาญและมั่นคงในการใช้หลักการดำเนินชีวิตที่จะเป็นพระพรและเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่น พระบิดาเจ้า ขอทรงอวยพระพรให้ข้าพระองค์มีชีวิตที่เกิดผลในชีวิตของคนอื่นเพื่อพระสิริของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น