ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ว่าแต่ลูกกำลังพยายามที่จะเอาใจใครหรือ" คำพูดนี้ของพ่อผมยังคงดังก้องอยู่ในหูผม เขาอยากจะบอกว่า มีแค่สองคนที่เราต้องเอาใจ คือ(1) พระบิดาในสวรรค์ เพราะการสรรเสริญและเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ และ(2) ตัวเราเอง เพราะเราอยากรู้ว่า เราได้ทำดีที่สุดแล้วยัง หรือเป็นคนดีที่สุดแล้วยัง แต่ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่า ผมไม่สามารถทำอย่างที่สองได้ดีเท่าที่ควร ถ้าผมไม่แสวงหาพระเจ้าซึ่งเป็นอย่างแรกก่อน คุณไม่หวังหรือครับว่า สักวันหนึ่งคุณจะสามารถพูดอย่างมั่นใจแบบเดียวกับพระเยซู ว่า "เราไม่ได้ทำตามใจตัวเองหรอก แต่ทำตามใจพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา" ยิ่งเราใกล้ความจริงข้อนี้มากเท่าใด เราก็ตระหนักดีว่าเราไม่สามารถทำอะไรที่สำคัญที่เป็นนิรันดร์ได้ด้วยตัวเราเอง นอกจากเรามีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้น เราถึงจะรู้ถึงความสำคัญและบทบาทของชีวิตที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็น

Thoughts on Today's Verse...

"So who you tryin' to please, anyway?" These words of my dad still ring in my ears. His point? There are only two we MUST please: (1) our Father in heaven, because all praise and honor is due to him, and (2) ourselves, because we want to know that we've done the best we could do and been the best we could be. But I guess I've learned over the years that I can't begin to do the second of those very well without seeking the first one. Don't you hope that someday you reach the place where you can join Jesus in saying with absolute assurance: "I seek not to please myself but him who sent me!" The closer we approach that reality, the more we realize that we can't do anything of eternal significance on our own. Only when we live to honor God do we find the significance and have the impact that our lives were made to have.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงฤทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าไม่มีพระองค์ ข้าพเจ้าจะทำอะไรที่มันสำคัญชั่วนิรันดร์ไม่ได้เลย ข้าพเจ้าได้ลองทำตามวิธีของข้าพเจ้าแล้วแต่มันก็ล้มเหลว ข้าพเจ้าก็พยายามทำดีด้วยตัวเองและก็เห็นว่ามันทำได้แค่ช่วงสั้นๆเท่านั้น ข้าพเจ้าอยากจะมีชีวิตที่เอาใจพระองค์ ทั้งเดี๋ยวนี้ วันนี้ และตลอดชีวิตที่เหลือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเมื่อข้าพเจ้าทำอย่างนี้ พระองค์จะให้สิ่งที่ข้าพเจ้าจำเป็นและเสริมกำลังข้าพเจ้าให้ทำในสิ่งที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้าทำ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and Righteous Father, I know that without you I can do nothing that is of lasting significance. I have tried my own way and failed. I have sought my own good and seen my success short-lived. I want to live now, today and the rest of my life to please you. As I do this, I am confident that you will provide what I need and that you will empower me to do what you would have me do. In Jesus' name I thank you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 5:30

ความคิดเห็น