ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"คุณกำลังพยายามที่จะตามใจใคร?" คำพูดของพ่อผมเหล่านี้ยังคงดังอยู่ในหูผม เขาพูดทำไมหรือครับ? ก็เพราะมีเพียงสองคนที่เราต้องตามใจ (1) พระบิดาในสวรรค์เพราะการสรรเสริญและเกียรติทั้งหมดเป็นของพระองค์ (2) ตัวเราเอง เพราะเราต้องการที่รู้ว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ แต่ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่า ผมไม่สามารถทำในอย่างที่สองได้ ถ้าไม่แสวงหาพระเจ้าซึ่งเป็นอย่างแรก คุณไม่หวังหรือคับ ว่าสักวันหนึ่งคุณจะสามารถพูดแบบเดียวกับพระเยซูด้วยความมั่นใจว่า: "เราไม่ได้ทำตามใจตัวเองหรอก แต่ทำตามใจพระองค์ผู้ทรงส่งเรา" ยิ่งเราใกล้ความจริงข้อนี้มากเท่าใด เราก็ตระหนักดีว่าเราไม่สามารถทำอะไรที่สำคัญอย่างเป็นนิรันดร์ได้ด้วยตัวเราเอง เมื่อเรามีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้น เราจึงจะพบสิ่งสำคัญและรู้ในสิ่งที่เราถูกสร้างขึ้นมาให้มี

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงอำนาจและชอบธรรม ข้าพระองค์รู้ว่าถ้าไม่มีพระองค์ ข้าพระองค์ไม่สามารถทำอะไรที่สำคัญและเป็นนิรันดร์ได้ ข้าพระองค์ได้ลองทำตามทางของตัวเองและล้มเหลว ข้าพระองค์มองความดีของตัวเองและเห็นความสำเร็จของข้าพระองค์ที่ไม่ยั่งยืน ข้าพระองค์ต้องการที่จะมีชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระองค์ทั้งในขณะนี้ ใน วันนี้ และวันคืนที่เหลือของชีวิตของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ทำเช่นนี้ ข้าพระองค์มั่นใจว่าพระองค์จะให้สิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการและที่พระองค์จะช่วยให้ข้าพระองค์ทำในสิ่งที่ทรงต้องการให้ข้าพระองค์ทำ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น