ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ว่าแต่ลูกกำลังพยายามที่จะเอาใจใครหรือ" คำพูดนี้ของพ่อผมยังคงดังก้องอยู่ในหูผม เขาอยากจะบอกว่า มีแค่สองคนที่เราต้องเอาใจ คือ (1) พระบิดาในสวรรค์ เพราะการสรรเสริญและเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ (2) ตัวเราเอง เพราะเราอยากรู้ว่า เราได้ทำดีที่สุดแล้วยัง หรือเป็นคนดีที่สุดแล้วยัง แต่ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่า ผมไม่สามารถทำอย่างที่สองได้ดีเท่าที่ควร ถ้าผมไม่แสวงหาพระเจ้าซึ่งเป็นอย่างแรกก่อน คุณไม่หวังหรือครับว่า สักวันหนึ่งคุณจะสามารถพูดอย่างมั่นใจแบบเดียวกับพระเยซู ว่า "เราไม่ได้ทำตามใจตัวเอง แต่ทำตามใจพระองค์ผู้ที่ส่งเรามา" ยิ่งเราใกล้ความจริงข้อนี้มากเท่าใด เราก็ตระหนักดีว่าเราไม่สามารถทำอะไรที่สำคัญที่เป็นนิรันดร์ได้ด้วยตัวเราเอง นอกจากเรามีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้น เราถึงจะรู้ถึงความสำคัญและบทบาทของชีวิตที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็น

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงฤทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าไม่มีพระองค์ ข้าพเจ้าจะทำอะไรที่มันสำคัญชั่วนิรันดร์ไม่ได้เลย ข้าพเจ้าได้ลองทำตามวิธีของข้าพเจ้าแล้วแต่มันก็ล้มเหลว ข้าพเจ้าก็พยายามทำดีด้วยตัวเองและก็เห็นว่ามันทำได้แค่ช่วงสั้นๆเท่านั้น ข้าพเจ้าอยากจะมีชีวิตที่เอาใจพระองค์ ทั้งเดี๋ยวนี้ วันนี้ และตลอดชีวิตที่เหลือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเมื่อข้าพเจ้าทำอย่างนี้ พระองค์จะให้สิ่งที่ข้าพเจ้าจำเป็นและเสริมกำลังข้าพเจ้าให้ทำในสิ่งที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้าทำ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น