ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อไหร่ที่เพื่อนเป็นมากกว่าเพื่อนครับ ก็เมื่อพวกเขามาอยู่รวมกันในพระนามของพระเยซูและพระองค์ก็อยู่กับพวกเขาที่นั่นไงล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงส่งพระบุตรลงมา ไม่ใช่แค่เพื่อให้พระองค์สั่งสอนตอนที่ยังอยู่ในโลกนี้เท่านั้น แต่ยังอยู่กับเราทุกวันนี้เวลาเรานมัสการพระองค์ด้วย ขอทรงเปิดใจให้ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในการที่พระองค์อยู่ด้วยตอนที่ข้าพระองค์อยู่รวมกันกับเพื่อนๆ ที่มีความเชื่อเดียวกัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น