ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณจำหนึ่งในคำถามแรกๆ ในพระคัมภีร์ได้หรือไม่ "อาเบลน้องชายของเจ้าอยู่ไหน" คาอินตอบว่า: "ข้าพเจ้าไม่รู้ ข้าพเจ้าเป็นคนดูแลน้องชายหรือยังไง" คำตอบที่เปาโลให้ไว้ในข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้มีความชัดเจน และปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เราต้องสนใจผู้อื่นและไม่ใช่แค่ตัวเอง

Thoughts on Today's Verse...

Do you remember one of the earliest questions in the Bible? "Where is your brother Abel?" To which Cain responded: "Am I my brother's keeper?" Paul's answer is a clear and undeniable yes! We must look to the interest of others and not just our own.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดสอนให้ข้าพระองค์รักครอบครัวของพระองค์เหมือนที่พระองค์รัก ข้าพระองค์ยึดติดและสนใจแต่กับโลกของตัวเองและปัญหาของตัวเอง จนข้าพระองค์ลืมที่จะสังเกตเห็นผู้ที่กำลังเจ็บรอบๆ ตัว ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะตระหนักมากขึ้น และปรับตัวมากขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเพื่อให้พระองค์ทำงานผ่านข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามที่ทรงฤทธานุภาพของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, teach me to love your family as you do. I get so caught up and distracted with my own world and my own problems that I forget to notice those who are hurting around me. Help me to grow more aware and more attuned to those needs so you may minister through me. In the powerful name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 2:3-4

ความคิดเห็น